Skip to main content
1. december 2023

Snerydningspligt

Du har nok mere end én gang brokket dig (eller hørt nogle brokke sig) over, at kommunen ikke har ryddet jeres vej for sne og is, og tænkt at: “så gider jeg xxndeme heller ikke rydde mit fortov”…

Men sådan forholder det sig bare ikke. Det ændrer nemlig ikke noget ved din pligt, at kommunen ikke har ryddet for sne og is på din vej. ALLE boligejere har ALTID snerydningspligt ud for deres grund. Og den private pligt ophæves ikke, bare fordi kommunen ikke har gjort deres pligt.

Hvorfor skal jeg rydde for sne, når kommunen ikke gør det?

Det offentliges snerydningspligt fastsættes af kommunen efter forhandling med politiet. Og de forhandlinger kan komme til at betyde, at visse strækninger ikke bliver ryddet for sne, fordi kommunen og politiet prioriterer hovedveje o.l.

Selvom din vej ikke er blevet ryddet af kommunen, har du stadig pligt til at:

  1. Rydde sne og salte eller gruse fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom
  1. Du har pligt de første 10 meter fra ejendommens skel med visse undtagelser. Tjek de eksakte regulativer med din kommune.

Hvis nogen kommer til skade på dit ansvarsområde, er det dig, der bliver erstatningsansvarlig, ligesom du kan risikere at få bøder fra det offentlige, hvis du ikke rydder for sne. Kommunen kan også sørge for at få sneryddet på dit ansvarsområde, hvis du ikke får det gjort – og på din regning.

De private fællesveje er et stort problem

Hver eneste vinter er der et utal af veje, som sner fuldstændig til, fordi de ikke bliver ryddet én eneste gang. Det er de såkaldte private fællesveje, som er det store problem.

Her ‘glemmer’ borgerne nemlig konsekvent, at de har pligt til ikke bare at rydde fortov, men også kørebanen ud for deres grund og ud til vejmidten. Pligten gælder ALLE de veje, som borgernes grund grænser op til – ikke kun den vej, der er udkørsel til.

Og selvom negligeringen af snerydning er ulovlig, har politiet ikke ressourcer til at tage sig af de mange klager, der strømmer ind i løbet af vinteren over de farlige private fællesveje. Resultatet er, at vejene bliver mere og mere ufremkommelige i løbet af vinteren med flere faldulykker og klager til følge.

Ring mig op

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.