Skip to main content

Saltning med garanti

Vidste du, at…?

Med Snevagten kan du få snerydning på abonnement. På den måde er du sikker på, at Snevagten rydder sne og salter for dig, når vintervejret rammer. 

Snevagten er Danmarks eneste snerydningsvirksomhed

Snevagten er den eneste virksomhed i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med at rydde sne og salte året rundt. Det har vi gjort i 15 år og er specialister inden for saltning og snerydning.

Lokale medarbejdere over hele Danmark

Vi har et dedikeret team af lokale medarbejdere over hele Danmark. Uanset hvor i landet du befinder dig, kan du regne med vores pålidelige og effektive snerydningspersonale. Vi sikrer, at veje og områder bliver ryddet for sne og saltet med høj professionalisme og effektivitet.

Den effektive og professionelle saltning er baseret på omhyggelige overvejelser af geografiske, økonomiske og miljømæssige faktorer, der sammen danner grundlaget for en optimal, omkostningseffektiv og miljøvenlig glatførebekæmpelse.

Vores team bestående af 500 lokale kompetente folk, fordelt over hele Danmark, udfører saltningen med høj faglighed og engagement. Vi arbejder ud fra geografiske matrikelkort, som vi udarbejder, og du godkender, for at sikre effektivitet og præcision i vores arbejde gennem hele sæsonen.

Saltningen udføres manuelt såvel som med brug af traktorer og andre specialmaskiner udstyret med saltspreder. Vi salter præventivt, hvis vi kan se, at frosten sætter ind. Er der vedvarende frostvejr, kan vi være nødsaget til at salte flere gange på et døgn. Dette afhænger af behov for glatførebekæmpelse, type af belægning og aftale for igangsættelse af kørsler.

Hvad er salt?

Vejsalt er det mest udbredte kemiske middel til glatførebekæmpelse og spredes i vid udstrækning på vejene om vinteren. Det sker på trods af nogle ret alvorlige miljømæssige konsekvenser ved brugen af salt. Vejsaltet virker på den måde, at natriumkloriden opløses og lægger sig på vejens overflade som saltlage. Hvor rent vand fryser til is ved 0 grader, fryser saltlage først til ved -6-8 grader. Salten kan derfor have en begrænset effekt, når vi nærmer os de frysegrader. 

Fordele ved salt: 

  • Saltens primære fordel er, at det er et billigt tømiddel at sprede i forhold til andre tømidler 
  • Det er et hurtigt og effektivt middel til at smelte isen, så længe det ikke bliver alt for koldt. Ved minus 2 grader kan et gram salt eksempelvis smelte 28,6 gram is, men det smelter 11,3 gram is ved minus 5 grader. 
  • Derudover opløses salt helt i sneen, hvorfor der ikke er fare for, at det stopper kloakkerne som eksempelvis grus og lecaskaller. 

Ulemper ved salt: 

  • Salt kan, i for store mængder, være miljøskadeligt, da det forurener grundvandet og er giftigt for træer og planter i vejkanten. Det skyldes blandt andet, at vejsalt består af klorid, som ødelægger planternes stofskifte ved at udtørre cellerne, samt natrium, der ødelægger jorden ved at fortrænge vigtige næringsstoffer. De største skader sker, når saltet sivet ned i jorden på grund af regn og dermed optages gennem planternes rødder. 
  • Saltet er hårdt for metal på biler, cykler og havehegn og kan få det til at ruste, og give huller i vejene og belægninger. 

Alternative midler

Du har måske hørt om urea i en anden forbindelse – det bruges nemlig som gødning i landbruget, da det indeholder 46% kvælstof. Produktet kan imidlertid også anvendes til glatførebekæmpelse. Urea kaldes populært for urinstof, da det er et affaldsprodukt, der udskilles i dyrenes urin. I dag fremstilles det dog syntetisk og bruges som regel på gågader, fordi det ikke har lige så skadelige virkninger på belægninger som vejsalt. 

Der findes også andre miljøneutrale midler som viaform og miljøtø, men disse er markant dyrere, og derfor er det typisk dit initiativ, hvis glatførebekæmpelsen ønskes udført med et mere miljøvenligt tømiddel end salt. Man kan også bruge miljøneutrale midler som grus og lecaskaller, men disse er mindre effektive midler, da de ikke smelter isen og hurtigt bliver skyllet og kørt væk. Der er også et enormt oprydningsarbejde efter grusen er blevet anvendt, hvilket også kan være omkostningsfuldt efter endt sæson.


Sådan bliver du kunde hos Snevagten

Få et overblik over hvordan vi indgår en aftale om at sørge for din vintertjeneste. Vi tager dig i hånden og sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om, hvad dine behov er for at have en succesfuld vintertjeneste.

01

Indsamling af information
Når vi skal salte og rydde sne på dine arealer, skal vi kende dine adresser. På den måde kan vi se matriklerne fra luftfoto og få nøjagtige målinger af dine arealer. Det er også her, at vi finder ud af, hvilken belægning dine arealer har, og hvilke maskintyper der er nødvendige for at udføre arbejdet mest effektivt.

02

Udformning af tilbud
Efter en samtale kan vi udforme et tilbud, som inkluderer al den relevante data for, at vi kan påbegynde arbejdet. Vi finder ud af hvilken abonomentsløsning og servicepakke, som passer din lokation bedst.

03

Fremsendelse af tilbud
Vi sender tilbuddet til dig digitalt, så du kan gennemgå alle kort og vælge din abonomentsløsning. Du kan altid få fat på os, hvis du har spørgsmål, og ellers har du mulighed for at underskrive med det samme.

04

Velkomstgave
Vi modtager en kopi af den underskrevne aftale. Herefter sender vi dig en velkomstgave. Efterfølgende vil vores driftsafdeling begynde at planlægge kørslen af dine arealer til vintersæsonen, så du er klar til sikre vinterarealer.

Snevagten har ryddet sne i mere end 15 år

Er du nysgerrig efter mere?

15
Vi har ryddet sne i mere end 15 år
129.000
Vi har kørt 129.000 saltninger i sæsonen 22/23
35.000
snerydninger har vi foretaget i sæsonen 23/24
4.365
vi kører 4.365 pladser til næste sæson
15
Vi har ryddet sne i mere end 15 år
129.000
Vi har kørt 129.000 saltninger i sæsonen 22/23
35.000
snerydninger har vi foretaget i sæsonen 23/24

Snerydning i hele Danmark

Vi klarer alle opgaver inden for snerydning – store som små

Hos Snevagten vil vi være erhvervslivets foretrukne leverandør af snerydning og saltning. Det er en vision, der kræver arbejde og ydmyghed at leve op til. Derfor siger vi heller ikke nej til opgaver – hverken fordi de er for store eller for små.

Vi servicerer alle virksomheder. Lige fra den lille butik, som skal have ryddet fortovet for sne til store kontorer og institutioner med behov for snerydning og saltning af parkeringspladser og gårdarealer. Vores maskinpark spænder ligeledes fra ganske almindelige sneplove og koste over fejemaskiner til traktorer med bredde sneplove.

Vores ypperste opgave er at sørge for professionel og kompetent snerydning – uanset opgavens omfang. Ligeledes rykker vi ud i hele landet på alle dage og på alle tider af døgnet.

fisketorvet-danmark
fisketorvet-danmark