Skip to main content

Snevagten’s miljøpolitik

Vidste du, at…?

Med Snevagten kan du få snerydning på abonnement. På den måde er du sikker på, at Snevagten rydder sne og salter for dig, når vintervejret rammer. 

Snevagten er Danmarks eneste snerydningsvirksomhed

Snevagten er den eneste virksomhed i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med at rydde sne og salte året rundt. Det har vi gjort i 15 år og er specialister inden for saltning og snerydning.

Lokale medarbejdere over hele Danmark

Vi har et dedikeret team af lokale medarbejdere over hele Danmark. Uanset hvor i landet du befinder dig, kan du regne med vores pålidelige og effektive snerydningspersonale. Vi sikrer, at veje og områder bliver ryddet for sne og saltet med høj professionalisme og effektivitet.

Snevagten A/S leverer en lang række serviceydelser til mange typer virksomheder. Vi arbejder med kvalitet, sikkerhed og miljøansvar i alt, hvad vi gør. Det store fokus på vores omgivelser er en naturlig del af vores foretning.

Miljøpolitikken gælder for Snevagten A/S og definerer det overordnede miljøarbejde på alle firmaets arbejdspladser. Ved begrebet miljø forstås arbejdsmiljø, herunder sikkerhed og ydre miljø.

Snevagten A/S vil:
  • Motivere og engagere vores ansatte og underleverandører til at hjælpe os med at nå vores mål på miljøansvar.
  • Leve op til kundernes og samfundets miljøkrav/-behov.
  • Prioritere de leverandører og samarbejdspartnere,der har – og praktiserer en lignende politik på miljøområdet.
  • Fremme en bæredygtig udvikling i samfundet ved at forebygge forurening og fjerne uønskede påvirkninger af miljøet.
  • Sikre at vores aktiviteter planlægges og udføres under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne.
Vi udviser forsigtighed i forhold til miljømæssige udfordringer ved at:
  • Være tilbageholdende – ud over hvad loven kræver – med brug af stoffer og processer, der kan udgøre en risiko for mennesker og miljø.
  • Tilstræbe at være blandt de mest miljøbevidste virksomheder inden for de brancher, vi befinder os i.

Vi tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed ved at:
  • Øge medarbejdernes miljøbevidsthed og sikre engagement i miljøarbejdet gennem uddannelse og træning.
  • Stille miljøkrav til leverancer af materialer, produkter samt tjeneste- og serviceydelser gennem dialog og samarbejde medleverandører og entreprenører.

Sådan bliver du kunde hos Snevagten

Få et overblik over hvordan vi indgår en aftale om at sørge for din vintertjeneste. Vi tager dig i hånden og sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om, hvad dine behov er for at have en succesfuld vintertjeneste.

01

Indsamling af information
Når vi skal salte og rydde sne på dine arealer, skal vi kende dine adresser. På den måde kan vi se matriklerne fra luftfoto og få nøjagtige målinger af dine arealer. Det er også her, at vi finder ud af, hvilken belægning dine arealer har, og hvilke maskintyper der er nødvendige for at udføre arbejdet mest effektivt.

02

Udformning af tilbud
Efter en samtale kan vi udforme et tilbud, som inkluderer al den relevante data for, at vi kan påbegynde arbejdet. Vi finder ud af hvilken abonomentsløsning og servicepakke, som passer din lokation bedst.

03

Fremsendelse af tilbud
Vi sender tilbuddet til dig digitalt, så du kan gennemgå alle kort og vælge din abonomentsløsning. Du kan altid få fat på os, hvis du har spørgsmål, og ellers har du mulighed for at underskrive med det samme.

04

Velkomstgave
Vi modtager en kopi af den underskrevne aftale. Herefter sender vi dig en velkomstgave. Efterfølgende vil vores driftsafdeling begynde at planlægge kørslen af dine arealer til vintersæsonen, så du er klar til sikre vinterarealer.

Snevagten har ryddet sne i mere end 15 år

Er du nysgerrig efter mere?

15
Vi har ryddet sne i mere end 15 år
129.000
Vi har kørt 129.000 saltninger i sæsonen 22/23
35.000
snerydninger har vi foretaget i sæsonen 23/24
4.365
vi kører 4.365 pladser til næste sæson
21
Kommuner landet over får ryddet sne
31.234
Timer har vi kørt og ryddet sne samt saltet
754
Gange er vi rykket ud i år for at rydde sne og salte
21
Kommuner landet over får ryddet sne
31.234
Timer har vi kørt og ryddet sne samt saltet
754
Gange er vi rykket ud i år for at rydde sne og salte

Snerydning i hele Danmark

Vi klarer alle opgaver inden for snerydning – store som små

Hos Snevagten vil vi være erhvervslivets foretrukne leverandør af snerydning og saltning. Det er en vision, der kræver arbejde og ydmyghed at leve op til. Derfor siger vi heller ikke nej til opgaver – hverken fordi de er for store eller for små.

Vi servicerer alle virksomheder. Lige fra den lille butik, som skal have ryddet fortovet for sne til store kontorer og institutioner med behov for snerydning og saltning af parkeringspladser og gårdarealer. Vores maskinpark spænder ligeledes fra ganske almindelige sneplove og koste over fejemaskiner til traktorer med bredde sneplove.

Vores ypperste opgave er at sørge for professionel og kompetent snerydning – uanset opgavens omfang. Ligeledes rykker vi ud i hele landet på alle dage og på alle tider af døgnet.

fisketorvet-danmark
fisketorvet-danmark