KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
Ring eller benyt kontaktformen på denne side
3871 1700

REGLER FOR SNERYDNING


For alle grundejere – altså også virksomheder – i byer og bymæssige bebyggelser gælder den overordnede regel, at fortove og trapper, som grænser til offentlig vej (også de såkaldte private fællesveje), skal sneryddes snarest efter, at sneen er faldet. Ifølge retspraksis betyder det, at områderne skal være ryddede og saltede mellem klokken syv om morgenen (søndage dog først fra klokken otte) og klokken 22 om aftenen.

Hvis huset eller virksomheden ligger på en privat fællesvej, kan man desuden have pligt til at rydde halvdelen af kørebanen ud for ejendommen. Endvidere skal pladsen omkring brandhaner og installationer til lysregulering altid holdes snefri.

Hvis der opstår uheld eller ulykker på grund af misligholdelse af reglerne, kan man risikere at skulle betale erstatning. Manglende snerydning og saltning kan i sig selv også resultere i bødestraf. Endelig kan myndighederne lade foretage glatførebekæmpelse på din regning.

SÆRLIGE REGLER VED BEFÆRDEDE STEDER

På lokaliteter, hvor der færdes mange mennesker efter klokken 22, f.eks. ved restauranter, skal indehaveren også sørge for snerydning og glatførebekæmpelse efter dette tidspunkt. Ligeledes skal børnehaver og andre institutioner, der åbner før klokken syv, sikre farbare fortove og andre arealer fra åbningstidpunktet.

REGLER FOR SNERYDNING AF VIRKSOMHEDER

Reglerne om snerydning og saltning af virksomheder er skrappere end reglerne for private husejere. Der er faldet dom for arbejdsgiverens pligt til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på alle de arealer, de benytter i forbindelse med deres arbejde. Hvis en ansat glider og falder på virksomhedens område på grund af manglende glatførebekæmpelse, kan arbejdsgiveren være erstatningsansvarlig. Virksomheden skal altid sørge for sikkert føre i de perioder, hvor ansatte benytter området. I praksis betyder det, at der skal være ryddet, når medarbejderne møder på arbejde – uanset tidspunktet.

Snevagten sørger gerne for professionel snerydning af jeres virksomhed eller institution – også før klokken syv om morgenen. Kontakt os og få et tilbud >

REGLER HVIS DU LEJER

Når du bor til leje er det som udgangspunkt din udlejer der har ansvar for snerydningen, medmindre andet er specificeret. I nogle lejekontrakter kan der være indført, at det er dig som lejer, der har vedligeholdelsespligten. Læs derfor din kontrakt godt igennem, så du ikke er i tvivl om hvem der har ansvaret for dit snefyldte område.

OGSÅ DIT ANSVAR HVIS DU ER BORTREJST

Hvis sneen falder, mens du er ude at rejse, er det stadig dig, der har ansvar for de førnævnte områder. Hvis en person kommer til skade på din grund, som følge af sne eller is, kan du derfor stadig holdes til ansvar for det og ende ud med at skulle betale erstatning. Manglende snerydning kan resultere i bøder fra myndighederne, som ikke vender det blinde øje til, bare fordi du er bortrejst. Det er derfor en god idé at have aftalerne lavet på forhånd, for hvem der skal komme og fjerne din sne, hvis du ikke selv kan være der og gøre det.

ISTAPPER OG SNEDYNGER PÅ TAGET OMFATTES OGSÅ

Det er værd at være opmærksom på, at man som virksomhed ikke kun har ansvar for snerydning og saltning, men også for at fjerne istapper og store snedynger på taget. Der er selvfølgelig kun tale om store istapper, der kan forårsage ulykker. Både snedynger og istapper udgør en fare for personulykker, men de kan også forårsage skade på ejendommen. Tunge snedynger på taget kan gøre at taget kollapser, eller at der kommer fugtskader. Man har derfor som virksomhed pligt til at fjerne begge dele samt at lave forsvarlige afskærmninger på området.

HVORDAN OVERHOLDER JEG BEDST REGLERNE FOR SNERYDNING?

At sætte sig ind i hvilke områder og regler der gælder for dig, kan virke kompliceret 

og endeløst. Ydermere, kan det mest af alt synes uoverskueligt at skulle have så meget ansvar for noget så koldt og kedeligt som sne. At skulle stå klar tidligt om morgen til sent om aften, er nok noget, de færreste nyder. Hos Snevagten står vi derfor klar til at hjælpe dig med at rydde alle de områder der omfattes af vedligeholdelsespligten, på de tidspunkter af døgnet det kræves. Så kan du blive indenfor i varmen.

Regler om snerydning og saltning

Hvis snevejret melder sin ankomst og maler det danske landskab hvidt i morgen, er du så opmærksom på de mange regler om snerydning og saltning? Hvis ikke, gør du klogt i at læse videre i Snevagtens korte introduktion til snerydnings regler. I Danmark findes der lov om snerydning og saltning, som skal være med til at sikre, at vi stadig kan bevæge os rundt udendørs, selv når sneen daler. Lovene om, hvornår der skal ryddes sne, eksisterer for at mindske risikoen for personskade ved snevejr. Det hvide vejr kan nemlig gøre det både besværligt og glat at begå sig udenfor, hvorfor vi alle har en snerydningspligt. At vide præcis, hvad dette indebærer, kan dog være vanskeligt at gennemskue, da meget af det ikke er åbenlyst.At sætte sig ind i, hvilken lov om snerydning, der gør sig gældende på din adresse, allerede inden sneen falder, er en god idé, som kan spare dig en masse penge. Snevagten har samlet det mest basale viden inden for snerydning og saltning, så du kan blive klogere på lige nøjagtigt, hvilken snerydningspligt du har og hvad der forventes af dig. 

Hvor og hvornår skal der ryddes sne?

Loven om snerydning fortæller, at der skal ryddes og saltes så tidligt efter sneens fald, som det er muligt. I hverdagene skal dette sørges for mellem 7 og 22, mens det om søndagen først er fra klokken 8. Dog forlanges det ikke, at du er nødsaget til at tage hjem fra arbejde, hvis der falder sne, men her skal du i stedet sørge for at rydde og salte, så snart du kommer hjem. Falder sneen inden du tager på arbejde, er det din snerydningspligt at stå op tidligere for at klare skærene. Området, som snerydnings reglerne omfatter, er selve grunden af din husstand og 10 meter ud fra ejendommens skel. Det indebærer fortov, indkørsel, indgange, havegange og trapper, som skal ryddes for sne og saltes på din ejendom. Fordi det ikke kun er for din egen skyld, at du skal rydde sneen og salte vejen, skal du også være opmærksom på, at tommelfingerreglen lyder på, at der på enhver sti eller fortov, som leder til en indgang på din grund, også skal klares snerydning og saltning. Dette gælder derfor også stier til f.eks. bagindgange, selvom disse ikke anvendes regelmæssigt. Snerydnings reglerne lyder således, for at alle besøgende på din grund, skal kunne komme til og fra boligen uden risiko for at komme til skade. 

Hvilke regler gælder for sne og istapper på taget?

Præcis som, at du er ansvarlig for vejene på færdselsarealerne ved din ejendom, er det også din pligt, at sørge for, at istapper og sne på taget, ikke falder ned i hovedet på folk, der bevæger sig på din ejendom. Det betyder, at du skal sørge for at få fjernet sne og istapper fra dit tag, eller opsætte afspærringen og skiltning, der advarer om de potentielle risici. Overholder du ikke disse krav, kan politiet i værste fald give dig en bøde for utilstrækkelig vintervedligeholdelse. Falder en istap eller en bunke sne ned fra taget, kan det ende grueligt galt for forbipasserende på din adresse. Lige så vel, som at personer kan glide på den glatte sti, kan de også komme til skade ved dårlig håndtering af sneen og istapper på taget. Man kan altså sige, at du er ansvarlig for sikkerheden på din grund fra top til tå. 

Hvilke regler gælder for snerydning i lejebolig?

Loven om snerydning når du bor i lejebolig, er anderledes, end hvis du f.eks. bor i ejerbolig. Generelt er reglen nemlig, at det er personen, virksomheden eller foreningen der ejer grunden, som har ansvaret for at rydde sne og bekæmpe glatføre. Bor du til leje, er det derfor din udlejer, som har ansvaret for snerydning og saltning, medmindre andet er specificeret i din lejekontrakt. I nogle tilfælde kan det nemlig være dit ansvar, da udlejere kan udforme specifikke regler for lige netop din bolig. Læs derfor din lejekontrakt godt igennem, så du ved, hvem der har ansvar for, hvilke snerydningspligter allerede nu. Bor du i andelsbolig, er det også foreningen, som har ansvar for at overholde snerydnings reglerne. Er din bolig placeret på en privat vej, er det således også foreningens ansvar at overholde regler for snerydning på privat fællesvej og kørebanen. For ejendomme som findes på offentlige veje, står kommunen for rydning og saltning af kørebanen. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke rydder sne?

Lovene om snerydning er, som nævnt, vedtaget for at sikre, at ingen kommer til skade i vintervejret. Det skal være muligt at begå sig under nogenlunde forhold til trods for, at det er minusgrader og snefyldt. Overholder du ikke snerydnings reglerne på din ejendom, kan det resultere i personskade, som kan ende ud i, at der skal betales et erstatningskrav. Til trods for, at reglerne omkring hvordan og hvornår der skal ryddes sne, lægger faste, bliver der hvert år indberettet rigtig mange personskader, som følge af utilstrækkelig eller ingen rydning af sne. Disse personskader kan indebære brækkede lemmer, rygskader og hjernerystelse. Udover, at dette selvfølgelig kan være rigtig farligt for den tilskadekomne person, kan det for den snerydnings ansvarlige person også koste dyrt i erstatningskrav. Loven om snerydning siger, at enhver grundejer har ansvaret for sin grund og de 10 meter omkring ejendommen, hvorfor det også er denne grundejer, som står til at skulle betale, hvis der sker personskade på området. Uanset ejendomstype, vil der være en forening, forsikring, forvaltning eller privatperson, som skal stå til ansvar for snerydningen. Foruden de potentielle erstatningskrav, der kan blive rejst, kan du, som nævnt, få en bøde for manglende vintervedligeholdelse, hvis politiet besøger din grund og ser, at du ikke imødekommer kravene for snerydning og saltning. Prisen du potentielt kan ende med at betale, kan altså være markant højere end, hvad snerydning koster hos en leverandør som Snevagten.

Hvor kan jeg få hjælp til snerydning?

Fordi reglerne er mange og omfattende, tyr mange til professionel hjælp til snerydning, da en specialiseret leverandør kan gøre dét at overholde ens snerydningspligt meget mere overskueligt. Hos Snevagten er vi eksperter i alt fra, hvornår der skal ryddes sne til hvilket snerydningsudstyr du skal bruge. Vi har leveret snerydning til hele Danmark i mere end et årti, og forstår os derfor på, hvordan man på bedste vis opfylder alle snerydnings regler og krav. Lovene om snerydning er vores Bibel, så du er garanteret et fantastisk resultat, der opfylder alle krav. Det kan ikke betale sig at gå på kompromis med snerydning og saltning, da efterregningen af et dårligt resultat, kan være utrolig høj. Er der ikke overskud til at sætte sig ordentligt ind i reglerne eller til at udføre arbejdet godt nok, anbefales det at få hjælp til snerydningen gennem en leverandør. At skulle stå tidligt op før arbejde og udføre det hårde stykke arbejde, som snerydning nu engang er, er ikke lige appellerende for alle. Når Snevagten leverer din snerydning, slipper du ikke kun for at skulle stå tidligt op og klare skærene selv, men du gør også en større indsats for at gøre lige netop dit område mere sikkert og nemmere at bevæge sig rundt i. Uanset, hvor i Danmark du er placeret, kan Snevagten også levere snerydning og saltning til din adresse. Alle adresser har forskellige behov, da der er et utal af variabler, som kan spille ind, som kan gøre snerydningen kompliceret at håndtere. Det kan være snævre gårde, brostensbelagte veje eller kæmpe indkørsler. Hos Snevagten har vi erfaring med det hele, så uanset hvilken udfordring du sætter os over for, garanter vi, at vi klarer den med et smil. Vi forlader ikke pladsen, før du er tilfreds, for vores drivkraft er glade kunder. Vi forstår vigtigheden i, at snerydning og saltning er udført forsvarligt og gør derfor arbejdet ordentligt i første omgang, så risikoen for personskade mindskes gevaldigt. Vi elsker sne, men ved også, at det for mange kan være til gene, hvorfor vi gør vores ypperste for, at det hvide vejr bliver lidt mindre besværligt, så du kan nyde den smukke vinter i stedet for at stresse over snerydningen. 

Hvilket snerydningsudstyr skal jeg bruge?

Når man salter vejen, findes der op til flere forskellige saltmidler, som bekæmper glatføre. Dog er saltmidler mere end blot bekæmpelse af glatføre, da de forskellige midler kan have forskellige påvirkninger på det omkringliggende miljø. Det mest almindelige snerydningsudstyr, når det kommer til saltmidler, er det klassiske vejsalt, som også er det billigste alternativ. Foruden vejsalt kan man også gøre brug af calciumklorid og magnesiumklorid, CMA og kaliumformiat, urea og kalksalpeter samt grus og lecaskaller. Hver især har de fordele og ulemper, når det både kommer til pris og miljømæssige påvirkninger, som du slipper for at sætte dig ind i, hvis du vælger en snerydningsleverandør som Snevagten. 

Hos Snevagten anvender vi os primært af salt og urea, når vi salter for vores kunder. Det gør vi fordi, vi finder disse to saltmidler mest effektive, men samtidig økonomisk smartest. Det kan sjældent svare sig at vælge de andre nævnte alternativer, da det bliver væsentlig dyrere end ved anvendelse af urea eller salt. Vi sigter efter det saltmiddel, som økonomisk giver bedst mening, uden at vi gå på kompromis med resultatet. 

Hvad koster snerydning?

Der er selvfølgelig mange variabler, som afgør, hvor meget snerydning koster på lige netop din adresse. Du kan prøve vores prisberegner, som kan give dig en idé om, hvor meget det potentielt kan koste for Snevagten at levere snerydning til dig. At få en professionel leverandør til at stå for din snerydningspligt kan dog være billigt på den lange bane, da snerydning og saltning er mere komplekst end som så og erstatningskrav kan koste dyrt. Der gås ikke på kompromis med lovene om snerydning, hvorfor du heller ikke bør gøre det med kvaliteten af arbejdet. Dog kan det være svært at klare det hele selv, hvis man hverken har styr på reglerne eller udstyret til det. Hos Snevagten bestræber vi os altid på et fejlfrit resultat til en fair pris. Med års erfaring inden for snerydning i hele Danmark, har vi dybdegående kendskab til de forskellige behov, der måtte melde sig på forskellige adresser. Derfor finder vi i fællesskab en snerydningsaftale, som er tilpasset dine behov og forventninger. Priserne kan variere alt efter areal og behov, men vores gode service, et ordentligt udført stykke arbejde og skræddersyede aftaler er altid gennemgående. En investering i en ordentlig snerydning, kan være det billigste alternativ sammenlignet med, hvad man ved utilstrækkelig snerydning kan ende med at betale for personskade på din adresse. Snerydning er en alvorlig opgave, som Snevagten hellere end gerne tager ansvar for, hvis du ikke selv kan. 

PRISBEREGNER


BEREGN EN PRIS PÅ SNERYDNING FOR DIN VIRKSOMHED
Gå til prisberegneren og indtast de nødvendige oplysninger og tryk beregn. Dette giver dig en indikation omkring prisen for snerydning af din virksomhed. Den præcise pris kræver en grundig besigtigelse af arealet omkring din ejendom. Kontakt os for et tilbud på snerydning.

Gå til prisberegner

LÆS VORES ANMELDELSER PÅ TRUSTPILOT

LÆS VORES ANMELDELSER PÅ TRUSTPILOT


Snevagten A/S har 4.3 ud af 5 stjerner baseret på 49 anmeldelser på Trustpiolot

Om Snevagten

Snevagten har eksisteret siden 2010 og er i dag en af Danmarks største snerydningsvirksomheder. Vores grundlæggende firmafilosofi er ordholdenhed og pålidelighed, og vi sætter en ære i at overholde enhver aftale til punkt og prikke – vi vil jo gerne beholde dig som kunde i mange år.

DET SIGER VORES KUNDER OM VORES SNERYDNINGSSERVICE

Se hvorfor vores kunder har valgt Snevagten. Hør bl.a. en kunde fortælle om vores fastpris koncept.

Vi har sneryddet og saltet hos

Kom i kontakt med os


HOS SNEVAGTEN STÅR VI PARAT TIL AT IMØDEKOMME DINE BEHOV – VI TILBYDER ALLE INTERESSERET EN GOD PRIS.

KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Kontakt
Snevagten A/S
Brandstrupvej 10
2610 Rødovre
CVR: 32790291

Tel: 3871 1700

Mail: kundeservice@snevagten.dk

Karriere hos Snevagten