Skip to main content
18. november 2023

Snerydning regler privat vej

Det er normalt, kommunen der har ansvaret for at rydde vejen for sne og is, men ikke hvis du bor på en privat vej eller en fællesvej. Her er det dig selv og/eller grundejerforeningen, der har ansvaret for at holde vejen farbar.

Der er imidlertid forskel på private veje og private fællesveje. En privat vej er en vej, som kun du har adgang til. Det kan fx. være en indkørsel e.l. Den har du ene og alene ansvaret for at holde fri for sne og is.

En privat fællesvej er en vej, der bruges af flere grundejere og som er åben for offentlig trafik. Sammen med de andre grundejere har du ansvaret for at udføre glatførebekæmpelsen på vejen.

Der er en lille forskel på private veje i land- og byzoner – og dermed også på dine forpligtelser.

Snerydning privat vej byzone

Medmindre I har aftalt andet i grundejerforeningen, har du pligt til at rydde sne og forhindre glatføre på kørebanen ud for din grund. Du skal vedligeholde vejen ud for egen ejendom og ud til vejmidten. Det gælder ALLE veje, som din grund grænser op til – ikke kun den vej, der er udkørsel til.

I kan dog helt selv bestemme, hvordan I vil organisere snerydningen, og I kan frit fordele arbejde og udgifter mellem jer.

Derudover gælder de almindelige regler for snerydning, som siger, at du holde brandhaner, installationer til trafikreguleringer, trapper og indgange, samt adgange til postkasse og affaldsbeholder frie for sne og glatføre.

Snerydning privat fællesvej landzone

Reglerne for private fællesveje på landet er ikke nær så strenge som i byerne. Det skyldes bl.a., at man ikke altid har en grund, der grænser op til vejen. Derfor fordeler man udgiften efter, hvor meget den enkelte bruger vejen.

Vejens brugere kan helt selv bestemme, hvordan de vil holde vejen og fordele udgifter og arbejde mellem sig, som de finder passende, fx. ved at nedsætte et lav eller en grundejerforening til formålet. Vejen skal desuden kun sneryddes og vedligeholdes i det omfang, det er nødvendigt ift. den konkrete færdsel, der er på vejen. Derfor skal du/I kontakte kommunen for at høre, hvad der kræves af jer.

Hvis vejen ikke bliver ryddet

Det er helt og holdent jer som grundejere, der har ansvaret for at rydde sne på den private fællesvej. I har det fulde juridiske ansvar, og derfor står I også til ansvar og er erstatningspligtige, hvis nogle kommer galt afsted pga. utilstrækkelig glatførebekæmpelse.

Kommunen har tilsynspligt og kan derfor vælge at få udført snerydning og glatførebekæmpelse på fællesvejen på jeres regning, hvis I ikke lever op til jeres forpligtelser.

 

Ring mig op

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.