Skip to main content
8. august 2023

Regler for snerydning på fortove

At skovle sne er ikke det første, de fleste har lyst til, når de står ud af sengen om morgenen. Men du har ikke desto mindre pligt til det og kan blive straffet med bøder, hvis du forsømmer det. I dette indlæg kan du få svar på alle de væsentlige spørgsmål om din snerydningspligt.

Hvordan er reglerne for snerydning på fortove?

Det hedder sig i loven, at du skal sørge for at rydde fortovet for sne ‘så hurtigt som muligt’. Men eftersom ingen af os er så pligtopfyldende, at vi står op flere gange i løbet af natten for at rydde fortovet for sne, gælder der heldigvis en noget mere håndgribelig praksis: nemlig at du skal holde fortovet fri for sne mellem klokken 7 morgen og klokken 22 om aftenen. Om søndagen kan du dog tage den lidt mere med ro, her skal fortovet nemlig først være ryddet for sne fra klokken 8.

Du skal både sørge for at rydde fortovet og sikre mod glat føre ved at sprede salt eller grus.

Hvor meget har jeg pligt til at rydde?

Du har som udgangspunkt pligt til at rydde de første 10 meter fra ejendommens skel. Der er dog et par undtagelser. Hvis du bor på en gågade e.l., skal du fx kun rydde de første 2 meter fra huslinjen. Hvis der er et færdselsareal, som er beregnet til andre end folk med ærinde til din ejendom, indenfor de første 10 meter, skal du også kun rydde mellem din ejendom og det pågældende færdselsareal.

Du skal rydde fortovet i hele sin bredde – eller mindst to meter. Hvis det er muligt, skal du samle sneen i en vold på fortovet langs rendestenen eller også på kørebanen langs rendestenen. Du må ikke smide sneen på cykelstien og spærre for den – det samme gælder brandhaner.

Hvis du bor på en privat vej, har du også pligt til at rydde kørebanen på samme måde som fortovet.

Hvad skal jeg gøre, hvis der falder sne, mens jeg er på arbejde?

Du behøver ikke tage hjem fra arbejde for at rydde sne og salte. Du skal bare sørge for at få det gjort, så snart du kommer hjem.

Hvad så, hvis det sner, mens jeg er på ferie?

Du har stadig pligt til at rydde og salte, selvom du er på ferie, og kan derfor stadig blive draget til ansvar, hvis folk falder og slår sig ud for din ejendom. Lav derfor en aftale med naboen eller en professionel om at få sneryddet, mens du er væk.

Hvad sker der, hvis jeg undlader at snerydde?

Hvis du ikke overholder reglerne om snerydning, kan kommunen vælge at få saltet og ryddet – på din regning. Du kan også få en bøde af politiet for at sløse med snerydningen, og det ligger typisk i omegnen af 150-200 kroner.

Derudover kan skraldemanden og postbuddet nægte at udføre deres arbejde, såfremt der ikke er sikkert for dem at opholde sig.

Hvad sker der, hvis nogen kommer til skade på din grund?

Hvis en person falder og slår sig, fordi du har sløset med snerydningen, kan personen forlange erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, ødelagt tøj osv. Det er de almindelige erstatningsregler, der gælder, og i de fleste tilfælde vil din ansvarsforsikring betale, hvis du har sådan en knyttet til din husforsikring. Ellers må du selv punge ud. Du kan også risikere at få en bøde i samme ombæring.

For at du bliver erstatningsansvarlig, skal modparten bevise, at du har forsømt din pligt til at rydde og salte fortovet. Det vil ofte være i form af vidneudsagn.

 

Ring mig op

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.