Skip to main content
12. april 2024

Regler for snerydning København

Der gælder følgende regler for snerydning i København Kommune:

  • Du skal rydde sne og salte eller gruse fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom

Din pligt gælder de første 10 meter fra ejendommens skel. Hvis der inden for de 10 meter er en vej eller sti som andre bruger, skal du kun rydde for sne mellem din ejendom og stiens/vejens begyndelse. Ved gågader eller legepladser skal du dog kun rydde 2.5 meter fra ejendommens skel.

Offentlig vej

Som grundejer i Københavns Kommune har du pligt til at rydde sne og salte eller gruse på fortovet ud for din ejendom. Du har også pligt til at rydde udvendige trapper ud for din ejendom. Du har desuden pligt til at rydde indkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

Veje og cykelstier tager kommunen sig af. Du kan også vælge at betale kommunen for at holde dit fortov ryddet for sne via den såkaldte fortovsordning – eller du kan betale en privat udbyder som Snevagten A/S for at sørge for det.

Privat vej og -fællesvej

Støder din grund op til en privat fællesvej, skal du, foruden fortovet, sørge for at rydde og salte kørebanen til midten af vejen. Din genbo har ansvaret for at klare den anden halvdel. I må dog gerne aftale noget andet i grundejerforeningen og fordele udgifter og ansvar mellem jer, som I vil.

Hvis du ejer en hjørnegrund, skal du også rydde overkørslen fra den ene vej til den anden for sne og sprede grus eller salt. Tjek, om du bor på en privat eller offentlig vej her.

Sådan skal du rydde for sne

Du skal rydde fortovet i hele sin bredde eller minimum 2 meter samt salte eller gruse. Det skal du gøre hurtigst muligt, i praksis mellem kl. 7 morgen og 22 aften i hverdagen og mellem 8 og 22 om søndagen.

Du skal samle sneen i en vold/bunke på på fortovet langs rendestenen – hvis der er plads til det. Ellers skal du bare samle sneen langs rendestenen på vejen. Du skal så vidt muligt forsøge at undgå at smide sneen hen på steder, hvor det volder besvær for andre, dvs. ved busstoppesteder, gadehjørner mm. Og du må under ingen omstændigheder placere sneen, så den spærrer for brandhaner, installationer til trafikregulering mm.

Du vil være erstatningsansvarlig, hvis du ikke lever op til snerydningsansvar som grundejer.

Ring mig op

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.