Regler for snerydning i lejebolig

| Christoffer Gade

Det er som udgangspunkt udlejeren, der har pligt til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse foran ejendommen, ikke lejeren. Det betaler lejeren til gennem huslejen.

Som lejer kan du dog få skrevet ind i lejekontrakten, at du selv vil sørge for snerydningen og glatførebekæmpelse, fx. mod en lavere husleje. Det er ofte en win-win for begge parter, fordi lejeren sparer penge, mens udlejeren slipper for besværet med snerydningen.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at eventuelle erstatningskrav ALTID tilfalder udlejeren – også selvom det ifølge lejekontrakten er lejeren, der har påtaget sig ansvaret for snerydningen. Hvis en person derfor falder og slår sig, så er det altså altid udlejeren, som står til ansvar. Derfor er det vigtigt at have nogle klare aftaler om snerydning mellem udlejer og lejer.

Der skal være ryddet for sne mellem 07 og 22

Ifølge loven skal fortove, trapper, indkørsler, opgange o.l. være ryddet for sne ‘hurtigst muligt’ efter snefald. I praksis er det mellem kl. 07 og 22. Om søndagen dog først fra kl. 08.

Der skal ryddes ti meter fra ejendommens skel med visse undtagelser. Hvis der eksempelvis er en offentlig vej eller -område inden for de 10 meter, skal du kun rydde mellem ejendommen og det areal. Og hvis du bor i en gågade eller ved en legeplads, skal du kun rydde 2.5 m fra ejendommens skel.

Du skal rydde i hele fortovets bredde – eller minimum to meter. Sneen skal placeres i en vold på vejen langs rendestenen, så den ikke spærrer hverken vejbane, cykelsti, færdselsovergange eller brandhaner og lyskrydsinstallationer m.fl.

Selvom det forholder sig sådan i de fleste kommuner, kan der gælde særlige regler for netop din kommune. Tjek derfor din kommunes hjemmeside for at være helt sikker.

KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
Kontakt
Snevagten A/S
Brandstrupvej 10
2610 Rødovre
CVR: 32790291

Tel: 3871 1700

Mail: kundeservice@snevagten.dk

Karriere hos Snevagten