Skip to main content
8. oktober 2023

Hvad er urea vejsalt?

I Danmark er vi faktisk ret gode til det med glatførebekæmpelse. Vinterhalvåret her i landet er præget af omskifteligt vejr, og vi har alle oplevet, hvordan der kan være isglat den ene dag og knastørt på vejene den næste. Det mest populære tømiddel, til de isglatte dage, er vejsalt. Faktisk bruger vi i Danmark op til 500.000 tons vejsalt om året, hvilket svarer til ca. 2 kilo salt pr. kvadratmeter vej. Salt er et billigt og effektivt middel, når det kommer til glatførebekæmpelse, men der er desværre også en række konsekvenser ved brugen af vejsalt. Derfor er både snerydningsfirmaer og privatpersoner på udkig efter andre midler, og et af dem er UREA. Det kan du læse meget mere om herunder.

Hvad er urea?

UREA er en organisk kvælstofforbindelse, måske bedre kendt som urinstof. Det er et affaldsprodukt fra nedbrudte proteiner og udskilles sammen med urinen. Tidligere udvandt man stoffet fra dyreurin, men i dag fremstilles det – heldigvis – syntetisk. Det er også kendt under det latinske navn carbamid.

Fordele ved urea

UREA er et udmærket tømiddel og har en række forskellige fordele. Den vigtigste er nok, at det modsat salt ikke indeholder klorid, som vi ved tærer hårdt på vejtræer og plantebevoksning, samt fremmer rust på biler og cykler. Desuden er UREA også skånsomt mod diverse vejmaterialer, samt de sarte små dyrepoter, der ofte tørrer ud og svier på grund af kraftigt brug af vejsalt. Stoffet her er også godt for planterne, da det indeholder 46% rent kvælstof, og det fungerer altså som et slags gødningsstof. UREA bruges også i landbruget, og kan endda købes i sække hos mange af de samme forhandlere, som du køber dit vejsalt. Det spredes også lige så nemt i indkørslen og på fortovet.

Ulemper ved urea

Udover de mange fordele ved dette stof, er der naturligvis også nogle ulemper. Først og fremmest er det en del dyrere end almindeligt vejsalt, og derudover virker det kun ned til ca. 10 minusgrader. Det burde dog også være tilstrækkeligt med de fortsat varmere vintre, som du kan læse mere om hér.

Vi har lige bemærket, at det er en fordel, at UREA fungerer som gødningsstof, men det kan også være lidt af en ulempe. Når man bruger stoffet til glatførebekæmpelse kan vi, som samfund risikere at overgøde jorden, og dermed ophobe for store mængder kvælstof. Det kan jage andre vigtige næringsstoffer væk fra planterne og få ukrudtet til at spire op fra asfalten. Sidst men ikke mindst omdannes UREA hurtigt til ammoniak, som de fleste af os kender den skarpe lugt af. Det er derfor ikke et hensigtsmæssigt middel til glatførebekæmpelse, hvis man ikke er vild med den staldagtige dunst af dyr hjemme i stuen.

Urea som alternativ til vejsalt

I bund og grund er vejsalt nok det mest effektive tømiddel til prisen, men på den anden side har UREA nogle store fordele sammenlignet med salt. Der findes selvfølgelig også andre alternativer til vejsalt end UREA, og der er flere midler at tage i brug i forbindelse med generel glatførebekæmpelse. Det er i alle tilfælde værd at overveje alternativerne, som eksempelvis grus, da salt både angriber biler, cykler, vejbelægninger og murværk. Det siver ned i grundvandet, forringer jordens kvalitet, udtørrer planter og dyrepoter og forurener miljøet generelt.

UREA er alt i alt et ganske udmærket alternativ til almindeligt vejsalt, på trods af den lidt højere pris. Det bruges ofte på gågader og andre mere sarte arealer, fremfor veje, da det er mere skånsomt, og på den måde ikke giver de små kæledyr ømme poter. Sidst men ikke mindst er UREA mere miljøvenligt end salt på op til flere parametre. Derfor er det også et meget relevant alternativ, hvis miljøet er vigtigt for dig i din glatførebekæmpelse.

Ring mig op

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.