Skip to main content

Referencer sub3

 

 

Vores samarbejde med Snevagten A/S relaterer sig til de større produktions- og lagerejendomme, som vi dels ejer, dels administrerer i Storkøbenhavnsområdet.

 

For visse ejendomme er der tale om meget store udenomsarealer med mange forskellige erhvervslejere. I den forbindelse er det særdeles vigtigt for os, at der i vinterperioden med is og sne altid er en professionel og omgående pasning af udenomsarealerne, når der er behov for dette i relation til saltning, grusning og snerydning for at sikre lejernes uhindrede tilkørsel til og daglige erhvervsmæssige brug af lejemålene, og for så vidt muligt at undgå, at der sker nogen som helst former for glatføreuheld.

 

Snevagten A/S har i vores hidtidige samarbejde til fulde opfyldt de kontraktsmæssige forpligtelser i denne relation til vores og alle vores lejeres absolutte tilfredshed.

 

Med venlig hilsen

 

Richard R. Sand
Partner