Skip to main content

Forebyg vinterskader på sommerhuset

| Christoffer Gade

Der er ikke meget, der er hyggeligere end at fejre juledagene i sommerhuset i familiens skød, men der venter mange en grim overraskelse, når de opdager, hvordan Kong Vinter har hærget sommerhuset. Hver ottende sommerhusejer kommer nemlig hvert år ud for vinterskader på sommerhuset, bl.a. i form af sprængte vandrør, vandskader etc.

Med udsigt til en kold og snerig vinter, er det endnu vigtigere, at du forbereder sommerhuset på vinterens komme. På den måde kan du undgå irriterende vinterskader, der hurtigt vokser sig store og besværlige, fordi de næsten altid bliver opdaget for sent.

3 gode råd til at undgå sprængte vandrør

Med disse enkle forholdsregler kan du forebygge sprængte vandrør og vandskader på sommerhuset:

  1. Tøm vandrør, varmtvandsbeholder og cisternen i toilettet.
  2. Hold tagrender og nedløbsrør rene og fri for blade
  3. Vær sikker på, at regnvandet løber væk fra huset.

Du tømmer vandrørene ved at lukke for vandet og efterfølgende åbne hanerne. På den måde bliver rørene tømt og risikerer ikke at sprænge, når det bliver frost. Husk også at tømme eventuelle udendørs vandhaner og haveslanger.

Du kan evt. tilsætte en smule kølervæske til toilet, vask og gulvrist.

Undgå stormskaderne – tjek tag og grund

Det er ikke kun sne og kulde, der kan forvolde skader på hus og sommerhus. Efteråret og vinteren er berygtede for deres storme, og derfor er det vigtigt, at du fjerner træer, der er rådne og syge eller har løstsiddende grene. Hvis træet vælter i en storm og forårsager skade på naboens hus, er det nemlig dig, der bliver holdt erstatningsansvarlig.

Du sikrer dit sommerhus mod efterårsstormene ved at:

  • Undersøge om taget er helt, og at tagplader og tagpap ikke sidder løst.
  • Tage havemøbler og løse udendørs genstande ind, så de ikke blæser rundt og forvolder skade under en storm.
  • Fælde rådne træer og beskære grene, der udgør en sikkerhedsrisiko.

Du kan selvfølgelig aldrig vide dig 100 pct. i sikkerhed for en kraftig storm, men ved at tage ovenstående forholdsregler har du i hvert fald forberedt dig så godt som muligt.

Kilde: Codan Forsikring.

Det er op til dig, om du vil rydde for sne

Mange sommerhusejere bliver hver vinter i tvivl om, hvorvidt de har pligt til at rydde deres sommerhusgrund for sne på samme måde som deres helårsbolig. Men det har de ikke. Det er udelukkende en pligt for ejere, der har ret til at bo i husene hele året rundt. Hvis sommerhuset ligger i et område med privat fællesvej, der tilhører en grundejerforening, vil det derfor udelukkende være de sommerhusejere, der har ret til at bo i huset hele året rundt, der har pligt til at holde fællesvejen fri for sne.

Det er med andre ord 100 pct. frivilligt, om du sørger for glatførebekæmpelse på din sommerhusgrund.

KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD