WCM Code at error contact it support

Forfatter: lauge

Hård vinter i vente

Ifølge DMI’s sæsonprognose fra d. 12 oktober kan vi godt forberede os på en kold og hård vinter i sæsonen 2016/17 – og mulighed for den første hvide jul siden 2010. Det kan faktisk blive den koldeste vinter i seks år, hvis prognosen holder stik.

Læs videre

Glatførebekæmpelse regler

Reglerne for glatførebekæmpelse i Danmark siger, at gående skal kunne færdes sikkert på fortovet ud for din grund mellem 07 om morgenen og 22 om aftenen.

Det indebærer, at du skal rydde fortovet for sne OG sikre mod glat føre ved at sprede sand, salt eller grus. Dit ansvarsområde starter fra de første 10 meter fra skellet, dog med visse undtagelser, fx. hvis du bor på gågade e.l.

Læs videre

Regler for snerydning i lejebolig

Det er som udgangspunkt udlejeren, der har pligt til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse foran ejendommen, ikke lejeren. Det betaler lejeren til gennem huslejen.

Som lejer kan du dog få skrevet ind i lejekontrakten, at du selv vil sørge for snerydningen og glatførebekæmpelse, fx. mod en lavere husleje. Det er ofte en win-win for begge parter, fordi lejeren sparer penge, mens udlejeren slipper for besværet med snerydningen.

Læs videre

Snerydningspligt

Du har nok mere end én gang brokket dig (eller hørt nogle brokke sig) over, at kommunen ikke har ryddet jeres vej for sne og is, og tænkt at: “så gider jeg xxndeme heller ikke rydde mit fortov”…

Men sådan forholder det sig bare ikke. Det ændrer nemlig ikke noget ved din pligt, at kommunen ikke har ryddet for sne og is på din vej. ALLE boligejere har ALTID snerydningspligt ud for deres grund. Og den private pligt ophæves ikke, bare fordi kommunen ikke har gjort deres pligt.

Læs videre

Regler for snerydning København

Der gælder følgende regler for snerydning i København Kommune:

  • Du skal rydde sne og salte eller gruse fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom

Din pligt gælder de første 10 meter fra ejendommens skel. Hvis der inden for de 10 meter er en vej eller sti som andre bruger, skal du kun rydde for sne mellem din ejendom og stiens/vejens begyndelse. Ved gågader eller legepladser skal du dog kun rydde 2.5 meter fra ejendommens skel.

Læs videre

Snerydning regler privat vej

Det er normalt, kommunen der har ansvaret for at rydde vejen for sne og is, men ikke hvis du bor på en privat vej eller en fællesvej. Her er det dig selv og/eller grundejerforeningen, der har ansvaret for at holde vejen farbar.

Der er imidlertid forskel på private veje og private fællesveje. En privat vej er en vej, som kun du har adgang til. Det kan fx. være en indkørsel e.l. Den har du ene og alene ansvaret for at holde fri for sne og is.

Læs videre

Regler for snerydning på fortove

At skovle sne er ikke det første, de fleste har lyst til, når de står ud af sengen om morgenen. Men du har ikke desto mindre pligt til det og kan blive straffet med bøder, hvis du forsømmer det.

I dette indlæg kan du få svar på alle de væsentlige spørgsmål om din snerydningspligt.

Hvordan er reglerne for snerydning på fortove?

Det hedder sig i loven, at du skal sørge for at rydde fortovet for sne ‘så hurtigt som muligt’. Men eftersom ingen af os er så pligtopfyldende, at vi står op flere gange i løbet af natten for at rydde fortovet for sne, gælder der heldigvis en noget mere håndgribelig praksis: nemlig at du skal holde fortovet fri for sne mellem kl. 7 morgen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen kan du dog tage den lidt mere med ro, her skal fortovet nemlig først være ryddet for sne fra kl. 8.

Du skal både sørge for at rydde fortovet OG sikre mod glat føre ved at sprede salt eller grus.

Hvor meget har jeg pligt til at rydde?

Du har som udgangspunkt pligt til at rydde de første 10 meter fra ejendommens skel. Der er dog et par undtagelser. Hvis du bor på en gågade e.l., skal du fx. kun rydde de første meter fra huslinjen. Hvis der er et færdselsareal, som er beregnet til andre end folk med ærinde til din ejendom, indenfor de første 10 meter, skal du også kun rydde mellem din ejendom og det pågældende færdselsareal.

Du skal rydde fortovet i hele sin bredde – eller mindst to meter. Hvis det er muligt, skal du samle sneen i en vold på fortovet langs rendestenen eller også på kørebanen langs rendestenen. Du må ikke smide sneen på cykelstien og spærre for den – det samme gælder brandhaner.

Hvis du bor på en privatvej, har du også pligt til at rydde kørebanen på samme måde som fortovet.

Hvad skal jeg gøre, hvis der falder sne, mens jeg er på arbejde?

Du behøver ikke tage hjem fra arbejde for at rydde sne og salte. Du skal bare sørge for at få det gjort, så snart du kommer hjem.

Hvad så, hvis det sner, mens jeg er på ferie?

Du har stadig pligt til at rydde og salte, selvom du er på ferie og kan derfor stadig blive draget til ansvar, hvis folk falder og slår sig ud for din ejendom. Lav derfor en aftale med naboen eller en professionel om at få sneryddet, mens du er væk.

Hvad sker der, hvis jeg undlader at snerydde?

Hvis du ikke overholder reglerne om snerydning, kan kommunen vælge at få saltet og ryddet – men på din regning. Du kan også få en bøde af politiet for at sløse med snerydningen, typisk i omegnen af 150-200 kr.

Derudover kan skraldemanden og postbudet nægte at udføre deres arbejde.

Hvad sker der, hvis nogen kommer til skade på din grund

Hvis en person falder og slår sig, fordi du har sløset med snerydningen, kan personen forlange erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, ødelagt tøj osv. Det er de almindelige erstatningsregler, der gælder, og i de fleste tilfælde vil din ansvarsforsikring betale, hvis du har sådan en knyttet til din husforsikring. Ellers må du selv punge ud. Du kan også risikere at få en bøde i samme ombæring.

For at du bliver erstatningsansvarlig, skal modparten bevise, at du har forsømt din pligt til at rydde og salte fortovet. Det vil ofte være i form af vidneudsagn.

Hvis du mangler svar på noget eller ønsker professionel hjælp til snerydningen, er du velkommen til at kontakte os døgnet rundt på tlf. 38 71 17 00.

Kontakt
Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg
CVR: 32790291

Tel: 3871 1700
Mail: kundeservice@snevagten.dk
×
Menu
Ring
Skriv

Kontakt os

Prisberegner